Blog

Proost!

17-03-2018 12:58:19

We hebben alweer een jaar geleden de locatie overgenomen op de Overtoom 542. Van Happy Faces is het nu kinderdagverblijf Knus Thuys geworden met onze missie voor de kinderen: biologisch, buiten en beleven . Als we terugkijken op het afgelopen jaar is het alleen maar positief geweest: we hebben biologische warme maaltijden ingevoerd tot tevredenheid van kinderen (geen korsten meer op de grond) en van ouders. En tevredenheid van personeel. Zo volgt het personeel sinds een paar maanden de TINK training waarbij ze meer verdieping krijgen aangereikt over de interactie met kinderen en hoe zinvol dit is om dit vanaf jong bij een kind in te zetten. Een goede interactie naar het kind toe is essentieel omdat het kind zich veilig voelt op de groep en zich kan ontwikkelen. Pedagogiek staat voor ons op nummer 1.


Een terugkerend thema op de locatie blijft het klussen: het gebouw is oud (karakteristiek noemen we dit) maar eigenlijk moet er nog veel gebeuren. De tuin gaan we lekker opknappen met een stuk gras voor de baby’s en een nieuw huisje voor de kinderen, kistjes om –samen met de kinderen- zaadjes te kunnen planten en mogelijk op termijn wordt er achter in de tuin een ruimte gerealiseerd voor baby’s waarbij de kinderen buiten in bedden kunnen slapen (het idee is overgewaaid uit Scandinavië, kinderen slapen beter en dieper)! Genoeg ideeën, nu de uitvoering nog… Gelukkig nieuwjaar.


2 projecten onder de aandacht:

Verkeersproject

Half januari 2016 gaan wij van start met een verkeersproject. Dit project duurt 4 weken en heeft als doel dat kinderen spelenderwijs in aanraking komen met aspecten van het verkeer en dat ouders/verzorgers zich bewust worden dat verkeersopvoeding al op heel jonge leeftijd begint.


Ter afsluiting zal een ouderbijeenkomst plaatsvinden georganiseerd door een adviseur.


Logopedie

Sinds kort bezoeken logopedisten van de GGD kinderopvangcentra om vroegtijdig risico’s op stoornissen in de taal- en spraakontwikkeling te signaleren. Het gaat hierbij om signaleren, niet om de behandeling. Gebleken is dat hoe eerder de problemen in taal-en spraakontwikkeling worden ontdekt, des te beter deze kunnen worden behandeld en des te beter een kind zich kan ontwikkelen.


Ook Knus Thuys zal worden bezocht door een logopedist. Zij bekijkt de taal- en spraakontwikkeling van de peuters en geeft indien nodig informatie, tips en advies aan ouders en pedagogisch medewerkers.


Inmiddels zitten we alweer een halfjaar op de Wilhelminastraat. Een mooi pand met veel mogelijkheden zoals de glazen pui die leidt naar onze tuin op het Zuiden. Wat zal het lekker zijn in de zomer voor de kinderen! De slaaphuisjes die nog even onder handen genomen zullen worden en wat mooie tekeningen zullen krijgen. De tuin die vanaf nu bijgehouden zal worden door onze tuinman om nog meer vogels in de tuin te krijgen en een goede mix van groen en spelen.


We zijn er nog niet: zo gaan we de aankomende tijd investeren in speelgoed en opbergruimtes. We coachen op de groep met name om te kijken hoe de interactie van de pw'ers is met het kind, hoe er structuur geboden wordt waarbij we zowel positief als het gewenste gedrag benoemen naar het kind toe. Of: hoe laten we zoveel mogelijk bij het kind (respect voor de autonomie) en laten we ze zelf eten of bieden we ze keuzes in het spel. Ook in trainingen investeren we veel: EHBO, meldcode, babyspecialist (volgend jaar), VVE module. Allemaal om bij te blijven en de kennis te kunnen implementeren op de groep.


Als u adviezen heeft aan ons dan horen we het graag.


Sakina Boulaiz